Soontiëns met De Wilde Weelde op de Floriade 2022

Het thema van de Floriade 2022 was Growing Green Cities. Samen met de vakgroep Wilde Weelde hebben we daar een uniek project gerealiseerd, waarmee we graag willen laten zien wat voor oplossingen er zijn om steden, stedelijke gebieden en stadstuinen groener, gezonder, leuker en mooier te maken. Soontiëns was één van de initiatiefnemers van dit project. Met onze inzending hebben wij zilver gewonnen in de categorie exhibitors competition garden & landscape design.

Het ontwerp

Deze ‘mini’stad laat alle mogelijkheden voor een groene duurzame stad zien. Water, klimaat, bodemleven en hergebruik van materialen staan centraal. Eén van de blikvangers is de imposante ronde gevel, de stadsmuur, die is opgebouwd uit boomstammen die al aanwezig waren op het terrein. De boomstammen werden gecombineerd met betonnen duiker- en rioolbuiselementen die als vensters in de gevel gestapeld zijn. Ze dagen uit om doorheen te kijken of er zelfs in te zitten en zo zelf onderdeel te worden van de faunamuur die de wand uiteindelijk vormt. Gevelgroen als klimplanten en muurbloempjes (e.a.) vergroenen de stadsmuur. Buitenom ligt tegen de voet van de stadsmuur een kleurrijke border gonzend van insectenleven. De muur biedt plaats aan vogels om te broeden, vleermuizen en allerlei ander klein leven om te schuilen en te wonen.

Via enkele treden betreed je de stad en kom je op het groene ‘plein’. Een spiraalvorm van oude 40×60 grindtegels staat voor oneindig leven en trekt je mee naar de bron van alle leven in het centrum van deze groene stad. De spiraal voert je langs elementen als een verhoogde voedselbank, met een combinatie van eetbare eenjarige (groente)planten en vaste planten. De voedselbank krijgt zijn water door ‘waterspuwers’ vanaf de stadsmuur. De paden zijn groen en waterdoorlatend.

Een ander bijzondere blikvanger is de golvende bank, gemaakt uit restpartijen plavuizen, die uitnodigt om te spelen of lekker uit te rusten en het ontwerp in je op te nemen. Ook natuur die al aanwezig was op het terrein heeft zijn plek behouden. De bestaande oude eik benadrukt het belang van bomen in de stad en alle biodiversiteit die daarbij hoort.

De spiraal eindigt bij de oever van het Weerwater waar je op de bank (die uit duurzaam hout is opgebouwd) even kunt rusten en genieten van het uitzicht op de stad Almere of kunt terugkijken naar het intieme groene ‘stadsplein’. Voor de oever van het weerwater drijft een til, een kunstmatig eiland vol ruimte voor het aqualeven in de stad. De aanwezige bomen en struiken langs de oever worden omlijst door een rijke inheemse vegetatie die het ecosysteem hier ter plekke herstelt.

De stadstuin biedt ook een plek waar je de bodem kunt bestuderen: een composthoop, wormenhotel of gewoon een opgelichte stoeptegel; een rijk bodemleven is dé voorwaarde voor een gezonde groene omgeving.

Via de spiraal kun je verder richting het verdiepte middelpunt lopen, langs een verrijkte plantenborder met (uitheemse) cultuurplanten en inheemse planten, langs de bloemenweide naar de bron. Een waterpoel vol leven. De spiraal loopt daar de poel in. De bezoeker kan de spiraal volgen tot in het water of gebruik maken van de riooldeksels die hier als stapstenen zijn gebruikt.

Thema’s

Bodem = Basis: elke groene omgeving begint bij een goede bodem, hier te zien in de composthoop en het wormenhotel.
Biodiversiteit: zowel in het bestaande groen als in de toevoegingen aan inheemse planten aangevuld met planten die het tuinleven bevorderen, de bijbehorende fauna volgt vanzelf
Gifvrij: dit geldt voor zowel de beplanting als de bodemverbetering
Duurzame materialen: toepassing van verantwoorde materialen en zoveel mogelijk van lokale, regionale en nationale oorsprong
Planten maken de tuin: gebruik van zoveel mogelijk planten op allerlei plaatsen, zoals een gevel of het dak.
Hergebruik: de spiraal is opgetrokken uit hergebruikte grindtegels uit Nederland
Klimaat: slimme manieren om om te gaan met water en droogte

Uiteindelijk zal onze inzending na de Floriade voort blijven bestaan. Zodra de Floriade wordt afgebroken, blijft de tuin bestaan in de woonwijk Hortus die hier wordt gebouwd. Zo wordt de stadstuin, ook zonder onderhoud, onderdeel van nieuwe ruige stadsnatuur.

Thema van Project

Growing Green Cities

Wat hebben we gedaan?

Aanleg van Wilde Weelde Stadstuin op Utopia

Related Projects